Actueel

Actueel

Stadsdeelkantoor Zuidoost open tijdens verbouwing

Amsterdam telt zeven stadsdelen, elk met een eigen stadsdeelorganisatie en stadsloket. Het grote stadsdeelkantoor (circa 12.740 m²) aan het Anton de Komplein in Zuidoost wordt verbouwd, waarbij KVMC voor slimme oplossingen zorgt.

Actueel

Wijzigingen Bouwbesluit in 2021

Per 1 januari, worden, zoals wellicht bij u bekend, diverse bouwbesluit wijzigingen verwacht. In dit bericht lichten wij u de wijzigingen nader toe.

Actueel

Oude postkantoor Rotterdam krijgt 150 meter hoge toren

Je kunt het de kers op de taart noemen, of de krenten in de pap. Soms kom je superlatieven tekort om aan te geven hoe bijzonder het is om mee te werken aan een markant project. Post Rotterdam is zo'n opdracht.

Actueel

BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

Op 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. De BENG-eisen moeten zorgen voor bijna energieneutrale gebouwen in Nederland. De energieprestatie van gebouwen is gestoeld op drie pijlers waaraan voldaan moet worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject.

Vacature

Vacature: Bouwkundig adviseur (EPA / NTA 8800)

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar gedreven, leergierige collega's met een bouwkundige achtergrond.

Actueel

The City Post te Zwolle behaalt BREEAM-NL ontwerpcertificaat Excellent

The City Post te Zwolle behaalt BREEAM-NL ontwerpcertificaat Excellent. Ingenieursbureau KVMC is aangesteld als BREEAM Expert en heeft DC Vastgoed en de andere partijen in het ontwerpteam geadviseerd en begeleid om tot dit prachtige resultaat te komen.

Actueel

Start verduurzaming 560 woningen te Amsterdam

De achterliggende periode heeft KVMC een integraal plan opgesteld om 560 woningen in de wijk Banne Buiksloot te verduurzamen. Inmiddels zijn de contracten getekend en zullen we spoedig starten en voeren wij als KVMC de integrale bouwdirectie.

Actueel

De Nieuwe Hallen

Voor de Nieuwe Hallen ontwikkelde Mei architects and planners dit plan voor een dynamisch en gezond woon- en werkklimaat voor Haagse ondernemers en internationaal georiënteerde bedrijvigheid. ingenieursbureau KVMC is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Actueel

Ontwerpen met BENG

Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen?

Actueel

DOORREKENING NTA8800: BENG EN TOJULI HAALBAAR, OOK NIEUWE VRAGEN..

Kiezen kan niet en negeren is geen optie. Vanaf 1 januari aanstaande moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG- en TOjuli-eisen. KVMC heeft een gekwalificeerd BENG-adviesteam op het vinkentouw zitten dat tijdens het hele traject kan assisteren.

Actueel

KVMC, wij brengen de risico’s van corona in gebouwen in kaart

Relaties en opdrachtgevers vragen ons in deze vreemde tijd om mee te denken hoe wij hun kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof kunnen maken. Met als doel dat u, uw medewerkers en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen verblijven, werken of recreëren.

Actueel

KVMC vakantiesluiting (week 32 en 33)

In de periode van 3 augustus t/m 14 augustus is KVMC in verband met de bouwvak en zomervakantie niet bereikbaar. Berichten worden ontvangen maar zullen niet meteen worden opgevolgd. Vanaf maandag 17 augustus zijn wij weer bereikbaar en pakken we zaken zo snel mogelijk op.

Actueel

Duurzame en klimaatbestendige wijk te Schiedam

Parkweg, een duurzame en klimaatbestendige wijk te Schiedam. Het plan bestaat uit 238 nieuwe, energiezuinige woningen, waarvan de helft bestaat uit rijwoningen voor gezinnen. De andere helft bestaat uit levensloopbestendige appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Actueel

Start installatieontwerp transformatie Schakelstation 150 KV

In opdracht van Looye vastgoed en Van Arnhem Bouwgroep is ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht gestart met het installatieadvies voor het project Schakelstation 150 KV te Dordrecht.

Actueel

Warm – warmer – warmst, de hitte van juli!

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENG-regelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPC-berekening. Naast de drie BENG-eisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis. Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties.

Actueel

Vluchtroutes: voldoende veilig?

Brandveiligheid is één van de belangrijkste ontwerpaspecten in nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Onderdeel van brandveiligheid is het bepalen van voldoende vluchtcapaciteit, zodat (een onderdeel van) een gebouw veilig en op tijd kan worden ontruimd.

Actueel

Herontwikkeling V&D Eindhoven

Samen met o.a. abcnova is KVMC druk met de herontwikkeling van het voormalige V&D Pand in Eindhoven. Op dit moment ronden we de fase Definitief Ontwerp in bouwteam af en is de omgevingsvergunning verkregen.

Actueel

Nieuwe norm voor daglichttoetreding in gebouwen

In de Nederlandse regelgeving worden de voorschriften voor daglichttoetreding beschreven in het Bouwbesluit 2012. Hierin wordt de NEN 2057 aangestuurd waarin wordt beschreven hoe het equivalente daglichtoppervlakte moet worden bepaald.

Actueel

Corona-virus: De wereld staat voor een uitdaging

De wereld staat voor een uitdaging van ongekende omvang en aard. We worden allemaal persoonlijk en zakelijk direct geraakt door het COVID-19 virus en de bijbehorende maatregelen. Wat in eerste instantie voelde als iets dat nooit zou gebeuren, is nu een pijnlijke realiteit. We hopen van harte dat het goed met u en uw naasten gaat.

Actueel

Aanpassingen werkwijze KVMC n.a.v. het corona virus

Aanpassingen werkwijze Ingenieursbureau KVMC n.a.v. het corona virus. Een groot deel van onze medewerkers werken inmiddels vanuit huis. Onze digitale systemen inzake IT, telefonie en bedrijfsnetwerk zijn daarop voorbereidt.