Actueel

Actueel

KVMC heeft zich aangesloten bij Parkeer Netwerk Nederland (PPN)

Actueel

CO2 neutraal natuur en Milieu Centrum Weizigt

Actueel

Stadhuis Dordrecht – verduurzamen Monumentaal pand

Actueel

KVMC presenteert Weizigt NMC aan Studenten bouwkunde

Actueel

KVMC is toegetreden tot de normcommissie Parkeergarages NEN 2443

Actueel

KVMC sponsort Mediclowns en het Dordrechts museum

Actueel

KVMC begeleid aankoop kantoor Noorderschans

Actueel

Bestaand gebouw kan weer jaren mee

Actueel

KVMC heeft erkende BREEAM-NL Expert

Uncategorized

BENG, de presentatie

Kom naar de BENG-meeting waar we alles vertellen over BENG en TOjuli. Behalve een duidelijke uitleg door ons gekwalificeerde KVMC-adviesteam, is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Kennis

Wat is BREEAM?

BREEAM geeft een standaard voor duurzaamheid en meet vervolgens het prestatieniveau van een gebouw. Een gebouw wordt getoetst met behulp van diverse criteria, zoals energiezuinigheid, de herkomst van materialen en de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Het gaat dus om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Kennis

Wat is GPR gebouw berekening?

GPR gebouw meet duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw en is inzetbaar voor iedere bouwfase: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie. De duurzaamheid van een gebouw wordt weergegeven met rapportcijfers.

Kennis

Wat is een Milieu Prestatie gebouw (MPG) berekening?

De Milieu Prestatie gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting van de toepaste materialen in het gebouw aan. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten in kengetallen voor emissies en grondstoffen zijn verwerkt. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter of gelijk zijn dan 100m². Ingenieursbureau KVMC heeft veel ervaring met het opstellen van en advisering inzake de MPG berekening.