Actueel

Actueel

De Nieuwe Hallen

Voor de Nieuwe Hallen ontwikkelde Mei architects and planners dit plan voor een dynamisch en gezond woon- en werkklimaat voor Haagse ondernemers en internationaal georiënteerde bedrijvigheid. ingenieursbureau KVMC is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Actueel

Ontwerpen met BENG

Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen?

Actueel

DOORREKENING NTA8800: BENG EN TOJULI HAALBAAR, OOK NIEUWE VRAGEN..

Kiezen kan niet en negeren is geen optie. Vanaf 1 januari aanstaande moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG- en TOjuli-eisen. KVMC heeft een gekwalificeerd BENG-adviesteam op het vinkentouw zitten dat tijdens het hele traject kan assisteren.

Actueel

KVMC, wij brengen de risico’s van corona in gebouwen in kaart

Relaties en opdrachtgevers vragen ons in deze vreemde tijd om mee te denken hoe wij hun kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof kunnen maken. Met als doel dat u, uw medewerkers en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen verblijven, werken of recreëren.

Actueel

KVMC vakantiesluiting (week 32 en 33)

In de periode van 3 augustus t/m 14 augustus is KVMC in verband met de bouwvak en zomervakantie niet bereikbaar. Berichten worden ontvangen maar zullen niet meteen worden opgevolgd. Vanaf maandag 17 augustus zijn wij weer bereikbaar en pakken we zaken zo snel mogelijk op.

Actueel

Duurzame en klimaatbestendige wijk te Schiedam

Parkweg, een duurzame en klimaatbestendige wijk te Schiedam. Het plan bestaat uit 238 nieuwe, energiezuinige woningen, waarvan de helft bestaat uit rijwoningen voor gezinnen. De andere helft bestaat uit levensloopbestendige appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Actueel

Start installatieontwerp transformatie Schakelstation 150 KV

In opdracht van Looye vastgoed en Van Arnhem Bouwgroep is ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht gestart met het installatieadvies voor het project Schakelstation 150 KV te Dordrecht.

Actueel

Warm – warmer – warmst, de hitte van juli!

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENG-regelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPC-berekening. Naast de drie BENG-eisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis. Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties.

Actueel

Vluchtroutes: voldoende veilig?

Brandveiligheid is één van de belangrijkste ontwerpaspecten in nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Onderdeel van brandveiligheid is het bepalen van voldoende vluchtcapaciteit, zodat (een onderdeel van) een gebouw veilig en op tijd kan worden ontruimd.

Actueel

Herontwikkeling V&D Eindhoven

Samen met o.a. abcnova is KVMC druk met de herontwikkeling van het voormalige V&D Pand in Eindhoven. Op dit moment ronden we de fase Definitief Ontwerp in bouwteam af en is de omgevingsvergunning verkregen.

Actueel

Nieuwe norm voor daglichttoetreding in gebouwen

In de Nederlandse regelgeving worden de voorschriften voor daglichttoetreding beschreven in het Bouwbesluit 2012. Hierin wordt de NEN 2057 aangestuurd waarin wordt beschreven hoe het equivalente daglichtoppervlakte moet worden bepaald.

Actueel

Corona-virus: De wereld staat voor een uitdaging

De wereld staat voor een uitdaging van ongekende omvang en aard. We worden allemaal persoonlijk en zakelijk direct geraakt door het COVID-19 virus en de bijbehorende maatregelen. Wat in eerste instantie voelde als iets dat nooit zou gebeuren, is nu een pijnlijke realiteit. We hopen van harte dat het goed met u en uw naasten gaat.

Actueel

Aanpassingen werkwijze KVMC n.a.v. het corona virus

Aanpassingen werkwijze Ingenieursbureau KVMC n.a.v. het corona virus. Een groot deel van onze medewerkers werken inmiddels vanuit huis. Onze digitale systemen inzake IT, telefonie en bedrijfsnetwerk zijn daarop voorbereidt.

Actueel

Meerjarenonderhoudsplan & Conditiemeting NEN-2767

Een onafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van uw portefeuille - door inspecteurs met veel kennis en ervaring - is erg waardevol. Een eenduidige benadering is noodzakelijk om een transparant beeld van de situatie te krijgen. KVMC doet dit volgens de inspectiemethodiek NEN-2767.

Actueel

BREEAM-NL en integraal advies van KVMC

BREEAM-NL is een standaard voor duurzaamheid en meet het prestatieniveau van een gebouw. KVMC beschikt over BREEAM-NL-experts voor nieuwbouw en renovatie, maar ook voor bestaande utiliteitsbouw (BREEAM-NL In-Use).

Actueel

Nieuwbouw gemeentewerf in Papendrecht opgeleverd

De gemeentewerf in Papendrecht is er helemaal klaar voor. De buitendienst van de gemeente kan gebruik maken van een nieuw gebouw. Met alle duurzame toepassingen en voorzieningen is dit een echte aanwinst voor Papendrecht.

Actueel

Subsidiewijzer duurzame bouw

Zowel bij grootschalige ontwikkelingen als bij reguliere vervangingen, geeft de overheid flinke fiscale subsidies om duurzaam vastgoed te realiseren. Middels de fiscale subsidiewijzer duurzame bouw 2020 heeft u inzicht wat er allemaal mogelijk is.

Actueel

3D-Model verschaft inzicht

In de advieswereld is het werken in 3D steeds meer een standaard dan een uitzondering. Middels slimme software kunnen wij snel 3D-modellen opzetten van zowel nieuwe ontwikkelingen als bestaande gebouwen in geval van renovatie of transformatie.

Actueel

Dynamische modellen zorgen voor optimaal ontwerp

Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines. Onze dynamische modellen zorgen voor een optimaal ontwerp!

Actueel

Nieuwe vactures

Wil jij werken bij een daadkrachtig ingenieursbureau dat passende oplossingen ontwerpt door toepassing van innoverende en duurzame technieken? Bekijk dan onze vacatures.