Projecten

Project

Het Hof van Capelle

Op de locatie van het voormalige PostNL gebouw worden 88 energieneutrale koop- en huurappartementen gerealiseerd met een “open” stallingsgarage en twee commerciële ruimten.

Project

Proeftuin Erasmusveld

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen.

Project

Looiershof 1 - 11 te Rotterdam

Het kantoorgebouw van circa 4.750m2 betreft een herontwikkeling van een oude leerlooierij uit 1906, welke in 2004 en 2018 volledig is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw.

Project

Ecohuis te Dordrecht

Dit Ecohuis maakt onderdeel uit van een blok van 4 zelfbouwwoningen gebouwd op de locatie van de vroegere stadsmuur, waarvan bij het graafwerk zelfs nog restanten zijn teruggevonden.

Project

Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam

Na transformatie zal het gebouw voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, specifiek voor wonen maar ook voor kortdurend verblijf in een logeerhuis.

Project

Herontwikkeling Post NL locatie

Het project omvat een herontwikkeling van bedrijfsfunctie naar woonfunctie met 86 appartementen, circa 300 m2 commerciële ruimten en een half verdiepte parkeerkelder.

Project

Nieuw hoofdkantoor Dow Benelux

Dow Benelux is gestart met de eerste voorbereidingen van de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor in Terneuzen. Het nieuwe onderkomen moet een blikvanger worden op het nieuwe Maintenance Value Park naast de Westerscheldetunnel.

Project

Energieneutraal centrumplan Westwijk Vlaardingen

De Westwijk wordt vernieuwd en dat begint bij een vitaal centrumplan. Het samenbrengen van de functies wonen, winkelen en sporten zorgt voor een levendige omgeving.

Project

Vakcollege Helmond

Vanaf de zomer van 2015 is de gemeente ’s-Gravenzande een brede school rijker. Het nieuwe schoolgebouw gaat naast de Eben Haëzerschool een buitenschoolse opvang, een kinderopvang en een peuterspeelzaal huisvesten. Bouwbedrijf De Vries en Verburg, RoosRos Architecten, De Vries Konstruktieburo en KVMC sloegen de handen met succes ineen en mogen hun plannen het komende jaar ten uitvoer brengen.

Project

Hoofdkantoor Unigarant

Het hoofdkantoor van Unigarant, circa 5.000 m² groot, zal na de renovatie en uitbreiding uitermate geschikt zijn voor Het Nieuwe Werken en zal tevens een veel hoger comfort bieden voor werknemers en bezoekers.

Project

Bastiaanspoort Herontwikkeling V&D Delft

In opdracht van MN en Proactief Vastgoed heeft KVMC een ontwerp gemaakt voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie voor het nieuw te bouwen complex.

Project

Buurthuis De Branding

Het buurtcentrum De Branding in de Rotterdamse wijk Crooswijk is een plek waar alle buurtbewoners welkom zijn. KVMC heeft de gemeente Rotterdam ondersteund bij het ontwerp voor de renovatie.

Project

Fokker

KVMC is door Fokker Aerostructures en de gemeente Papendrecht geselecteerd als installatietechnisch, bouwfysisch, brandveiligheids- en duurzaamheidadviseur.

Project

Hittech

Hittech Multin BV, dat onderdeel uitmaakt van de Hittech Group, is vanaf eind 2015 gehuisvest in een nieuw bedrijfspand. KVMC adviseert Hittech Multin BV op installatietechnisch vlak.

Project

Huyze Royal

In Scheveningen realiseert Kroon & De Koning een zevental riante parkwoningen. Deze parkwoningen bevatten zeven zorgeenheden voor elk 12 personen.

Project

Nieuwe LTS Roosendaal

‘Nieuwe LTS Roosendaal’ staat voor het unieke herontwikkelingsconcept, KVMC is gevraagd om integraal advies te verlenen op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Project

Post Rotterdam

Een enorme metamorfose is in gang gezet, het statige en één van de beeldbepalende gebouwen aan de Coolsingel te Rotterdam wordt getransformeerd en krijgt een nieuwe functie.

Project

Internationale School Den Haag

KVMC verwerft opdracht Internationale School Den Haag. KVMC is geselecteerd als installatietechnisch en bouwfysischadviseur voor de uitbreiding van de internationale school in Den Haag.

Project

De Tuyter

KVMC heeft van de Gemeente Gouda, team Vastgoed de opdracht mogen ontvangen voor de advieswerkzaamheden inzake de technische installaties ten behoeve van het depotgebouw te Gouda.

Project

Cultuurhuis Zwolle

In het centrum van de Zwolse wijk Stadshagen staat het Cultuurhuis, een gebouw met vele functies. Rondom een open en licht atrium bevinden zich de bibliotheek, een kinderdagverblijf, de muzerie, een horecagelegenheid en een informatie- en wijkservicecentrum. Het Cultuurhuis is de “huiskamer” van Stadshagen. Het is een prachtig, glazen gebouw waarvan de functie overdag en ‘s nachts herkenbaar is door de gekleurde panelen tussen de houten puien.