Raadgevend advies voor de Burgraadt

In opdracht van Vrijborg B.V. is KVMC gevraagd om raadgevend integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid van de ontwikkeling van de transformatie van een 9-laags kantoorgebouw te Dordrecht, in bezit van Van Twist Vastgoed, naar 30 appartementen.

Vanuit publiekrechtelijke wetgeving zijn diverse eisen gesteld met betrekking tot gebouwprestaties inzake bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen zijn onder andere beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines.

Voor de “bouwbesluitberekeningen” maken wij gebruik van het Builder gebouwmodel (BINK 9.0). Met deze software kunnen vrijstaande woningen, woongebouwen en kantoren als rekenmodel voor diverse berekeningen worden ingezet. Het architectonisch ontwerp van Houben & van Mierlo architecten wordt omgezet in een BINK Builder gebouwmodel met behulp van de 3D-tekenfunctionaliteit. Het rekenmodel van een project als de Burgraadt wordt vervolgens gebruikt voor onder andere temperatuuroverschrijdings-, brandoverslag-, spuiventilatie- en daglichtberekeningen. In de afbeelding is een 3D-voorbeeld gegeven van een de resultaten van een brandoverslagberekening.

Wilt u meer informatie over 3D rekenmogelijkheden in uw project? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen.

KVMC draagt bij aan winnende tender “De Driemaster” te Leiderdorp. Na een korte, maar intensive selectieperiode heeft ontwikkelend aannemer Ballast Nedam de meervoudige onderhands aanbesteding van “De Driemaster” gewonnen. In de tenderfase, maar ook in het vervolg van het project, adviseerden Ingenieursbureau KVMC integraal op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid.

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen. De Driemasterlocatie, die is ingesloten tussen de Engelendaal, de Lijnbaan en de Wilddreef in de gemeente Leiderdorp, ligt op het terrein van de oude steenfabriek. Het team dat bestaat uit Ballast Nedam, INBO Architecten, Ingenieursbureau KVMC en TWP (constructie) hebben in korte tijd een prachtig en haalbaar ontwerp gerealiseerd.

Gedurende de ontwerpperiode zijn er verschillende varianten opgezet om zo de meest duurzame oplossing te realiseren die past bij het beschikbare budget en het programma van eisen van de verschillende opdrachtgevers. De woongebouwen De Jonker en De Ridder worden aangesloten op stadswarmte en zijn daarmee gasloos. Uiteindelijk bleek door slim isoleren, glasoriëntatie en glas eigenschappen de benodigde EPC-score te worden gehaald. Met dank aan deze integrale aanpak is een EPC-score van 0,24 behaald. Met weinig technologie konden zo de maximale punten behaald worden voor dit cruciale onderdeel.

Met andere woorden: Meer bouwen met minder techniek!

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

Integrale advisering door KVMC

Ruim 20 jaar geleden is ingenieursbureau KVMC gestart als installatieadviseur, de jaren daarna zijn disciplines zoals bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid toegevoegd aan het dienstenpakket van het ingenieursbureau.

Binnen vele projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC-collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines.

We zorgen ervoor dat de installaties zo worden ontworpen en voorgeschreven dat deze in het door ons opgestelde duurzame energieconcept past. Tevens zorgen wij ervoor dat het gebouw brand-en vluchtveilig is, met de bijbehorende brandveiligheidsinstallaties als onderdeel van het totale installatieconcept.

Bij het akoestisch advies wordt er geadviseerd over ruimteakoestiek, de gevel-en de interne geluidwering en wordt overlast ten gevolge van installatiegeluid voorkomen. Wat betreft de bouwregelgeving wordt getoetst en geadviseerd over de veiligheid en bruikbaarheid van het gebouw, zoals beschreven in het Bouwbesluit 2012.

Al deze disciplines ‘raken’ elkaar. Een goede ‘integrale’ afstemming is dus vereist voordat ons advies de deur uitgaat. Dit scheelt onze opdrachtgever erg veel afstemmingsoverleg en beperkt de kans op faalkosten op dit gebied aanzienlijk.

KVMC, uw adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Brandveiligheid Unigarant

Ingenieursbureau KVMC werkt sinds september 2016 aan het ontwerp van de Installatietechniek, Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid voor de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van opdrachtgever Unigarant verzekeringen in Hoogeveen.

Het pand van Unigarant is circa 5.000 m² groot en zal na de renovatie veel meer comfort bieden voor zowel bezoekers als werknemers. Een van de belangrijkste aspecten van dit project is het Integraal Plan Brandveiligheid. Het doel van dit plan is om de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen voor dit bouwwerk op een integrale wijze te beschrijven en in kaart te brengen. Er volgt een vastlegging van die brandveiligheidsvoorzieningen die van belang zijn. Daarnaast wordt er beschreven hoe dit gerealiseerd moet worden.

Deze taak is aan onze eigen adviseur bouwfysica/brandveiligheid Rogier Baakman toevertrouwd. Rogier was aanwezig bij de start van dit project en is een expert op het gebied van brandveiligheid. De hoofdzaak van dit project is het realiseren van een brandveilig gebouw. De doelstelling van de brandbeveiliging van dit bouwwerk bestaat uit de volgende onderwerpen:

–        Voorkomen van brand c.q. incidenten met brand als gevolg;
–        Beheersbaar houden van incidenten die zich desondanks voordoen;
–        Voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand;
–        Voorkomen dat gevaarlijke stoffen in de omgeving terechtkomen;
–        Voorkomen dat er schade aan het bouwwerk zelf, het milieu en omgeving ontstaat.

Het is nu 2018 en de oplevering van het gloednieuwe gebouw van Unigarant staat voor de deur. Rogier Baakman kijkt met trots terug op zijn verrichte werkzaamheden (die toegespitst waren op akoestiek, bouwfysische details en brandveiligheid) in opdracht van KVMC. Met name het snelle schakelen tussen de verschillende disciplines, installateurs, aannemers en opdrachtgevers is iets waar Rogier tevreden op terugkijkt. Hij kijkt uit naar de oplevering van het gerenoveerde gebouw van Unigarant en kijkt uit naar de samenwerking in de toekomst.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

DE WEG NAAR EEN DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

DE WEG NAAR EEN DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

 

Gisteren heeft onze afstudeerder Dirk Vis zijn afstudeeronderzoek “de weg naar een duurzame gebiedsontwikkeling” met een ruime voldoende verdedigd! Een adviesrapport dat ingaat op duurzaamheid in de buitenruimte.

 

Als ingenieursbureau proberen wij ons steeds te verbeteren en waarmogelijk te verbreden. Wij kregen al met regelmaat de vraag vanuit onze opdrachtgevers hen te adviseren over gebouwgebonden duurzaamheid. Wij zien de advies opdrachten, uitvragen en tenders echter veranderen en zien een grotere focus op duurzaamheid in het gebouw en in de omgeving.

Wij zijn erg blij met de uitkomsten uit Dirk z’n afstudeeronderzoek en zullen ons blijven ontwikkelen om uw integraal adviseur te zijn op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en uiteraard DUURZAAMHEID!

DE WEG NAAR EEN DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING