Renovatie Unigarant Verzekeringen: van label D naar A

Het hoofdkantoor van de verzekeraar in Hoogeveen kon niet alle medewerkers huisvesten. Bovendien waren de installaties sterk verouderd. Tijd dus voor grootschalige renovatie waarvoor ingenieursbureau KVMC het integrale ontwerp (installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid) heeft gemaakt. De belangrijkste uitgangspunten binnen het ontwerp waren met name meer ruimte, meer comfort en meer duurzaamheid.

Werknemers van Unigarant Verzekeringen in Hoogeveen werken sinds de verbouwing in een compleet gerenoveerd en verduurzaamd kantoor. Het pand ging van Energielabel D naar A, maximaal comfort voor zowel bezoekers als werknemers vormde daarbij het uitgangspunt. Evenals het Nieuwe Werken.

Het gebouw van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen, met zo’n 5.000 m2 aan vloeroppervlak, was aan vernieuwing toe. Het kantoor was te klein geworden om alle medewerkers te kunnen huisvesten. Daarnaast waren de installaties verouderd. Er was dringend behoefte aan meer ruimte, comfort en duurzaamheid.

Het gebouw in Hoogeveen herbergt onder andere een groot callcenter, een auditorium en veel werkplekken. Een goed binnenklimaat is van groot belang voor de productiviteit van de werknemers. Onderdeel van het project was daarom een medewerkers-enquête om een goed beeld te krijgen over het ervaren comfort in het gebouw. Op basis daarvan is bepaald waar verbeterpunten lagen.

Continuïteit bedrijfsvoering

Een grote uitdaging tijdens de renovatie was het continueren van de primaire bedrijfsvoering. Tijdens de renovatie en aanbouw werkten de medewerkers van Unigarant vanuit een ander gebouw, terwijl de ICT-server in het verbouwde gebied was gestationeerd.

De situatie vroeg om een constante doordachte manier van werken. Het ontwerp heeft er voor gezorgd dat de medewerkers altijd verbonden konden zijn met de servers, zodat zij hun werk konden uitvoeren. Uiteindelijk moest de realisatie van een duurzamer gebouw de primaire bedrijfsvoering en het comfort absoluut niet in de weg staan.

Hybride en duurzame installaties

De uitgevoerde installatietechnische oplossingen moesten voor zowel verhoging van comfort als verduurzaming zorgen. Dit betekende dat het ontwerp en uitvoering van de installaties toekomstbestendig moesten zijn. Er is goed nagedacht over duurzame oplossingen die het ervaren comfort positief zouden beïnvloeden.

Er is gekozen voor een hybride oplossing van twee lucht-waterwarmtepompen die alleen bij zeer lage buitentemperaturen ondersteund worden door een drietal cv-ketels. Warmte wordt opgewekt met de warmtepompen en via een laagtemperatuurnet verspreid ten behoeve van stralingspanelen aan de gevels. De temperatuur kan per vertrek ingesteld worden. Hoewel in de kantoortuinen telkens alleen op een thermostaat de gewenste temperatuur ingesteld kan worden, worden de installaties wel per gevel en per stramien geregeld. Dit garandeert dat overal in het kantoortuin dezelfde temperatuur gerealiseerd wordt, onafhankelijk van de verschillen in oriëntatie en verschillen in interne warmtelasten. Ook de verlichting (volledig led) wordt per zone geregeld via aanwezigheidssensoren, zodat verspilling wordt voorkomen.

Door de toegepaste maatregelen is er een grote stap gemaakt op het gebied van verduurzaming: het pand heeft nu Energielabel A in plaats van D.

Unigarant
Unigarant
Unigarant
Unigarant

Raadgevend advies voor de Burgraadt

In opdracht van Vrijborg B.V. is KVMC gevraagd om raadgevend integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid van de ontwikkeling van de transformatie van een 9-laags kantoorgebouw te Dordrecht, in bezit van Van Twist Vastgoed, naar 30 appartementen.

Vanuit publiekrechtelijke wetgeving zijn diverse eisen gesteld met betrekking tot gebouwprestaties inzake bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen zijn onder andere beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines.

Voor de “bouwbesluitberekeningen” maken wij gebruik van het Builder gebouwmodel (BINK 9.0). Met deze software kunnen vrijstaande woningen, woongebouwen en kantoren als rekenmodel voor diverse berekeningen worden ingezet. Het architectonisch ontwerp van Houben & van Mierlo architecten wordt omgezet in een BINK Builder gebouwmodel met behulp van de 3D-tekenfunctionaliteit. Het rekenmodel van een project als de Burgraadt wordt vervolgens gebruikt voor onder andere temperatuuroverschrijdings-, brandoverslag-, spuiventilatie- en daglichtberekeningen. In de afbeelding is een 3D-voorbeeld gegeven van een de resultaten van een brandoverslagberekening.

Wilt u meer informatie over 3D rekenmogelijkheden in uw project? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt

De Lozerhof te Den Haag

Deze week zijn we bij Ingenieursbureau KVMC gestart aan het installatietechnisch ontwerp van ‘De Lozerhof’ te Den Haag. Het project omvat circa 110 zorg- en 250 vrijsector woningen, diverse commerciele ruimtes alsmede een ondergrondse parkeergarage. De nieuwbouw zal bestaan uit vier bouwdelen met hoogbouw van 9 en 23 lagen (70 meter), de totale BVO van het project is circa 42.500 m². ‘De Lozerhof’ is ontwikkeling van Stebru, het architectonisch ontwerp is in handen van KOW Architecten.

 

De Lozerhof
De Lozerhof

Zorgappartementen van de Ambachtschool te Roosendaal opgeleverd

De Ambachtsschool is een bijzonder herontwikkelingsproject van Stenic Holding BV en BVR Groep BV, waarbij de oorspronkelijke RK Nijverheidsschool St. Joseph aan de Laan van Henegouwen wordt getransformeerd tot eigentijds combinatiegebouw van koopwoningen en zorgwoningen.

‘Huize Roosdael’
De 26 luxe zorgappartementen van De Ambachtsschool, ook wel ‘Huize Roosdael’ genoemd, zijn begin februari 2019 opgeleverd. Het betreft het oostelijke deel van de voormalige LTS, het Da Vinci College. Het westelijke deel bestaat uit een combinatie van verschillende type verkoopwoningen waarvan de laatste woning onder optie is! De afwerking van deze overige 24 verkoopwoningen van de eerste fase is in volle gang.

Integraal advies
KVMC verzorgde tijdens de ontwerpfase integrale advisering op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Stijl Architectuur BV BNA is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp en de realisatie is/wordt gedaan door BVR Groep BV.

Voor meer informatie ten aanzien van dit project verwijzen wij u naar onderstaande website.

https://ambachtsschool-roosendaal.nl/

 

Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal

Proeftuin Erasmusveld, de duurzame wijk van morgen!

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere en duurzame wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden, de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen.

Begin 2017 heeft ingenieursbureau KVMC middels een korte, intensieve selectie fase de opdracht verworven om het ontwerpteam integraal te adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Energieleverende wijk
Proeftuin Erasmusveld wordt een energiezuinige wijk met energiezuinige woningen. Per saldo is het gebied energieneutraal; dat betekent dat er minstens zoveel energie wordt gewonnen als er wordt verbruikt. In de wijk wordt energiegebruik geminimaliseerd en de energie die gebruikt wordt is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Minder energie
Hoe doen we dat? In de eerste plaats door de energiebehoefte te verkleinen. Dat begint bij de oriëntatie van de gebouwen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de zon. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht en zonwarmte, waardoor minder verwarming of elektrische verlichting nodig is. Ook leveren zonnepanelen dan een hoger rendement. Een ander voorbeeld zijn de natuurlijk geventileerde parkeergarages, die heel veel minder energie verbruiken dan mechanische geventileerde garages.

Geen radiatoren
In de tweede plaats gaan we heel zuinig om met de energie die wél gebruikt wordt. Alle gebouwen hebben een heel hoge isolatiewaarde, zodat er maar weinig energie verloren gaat. Ook hebben de gebouwen een mechanische luchttoevoer, waarbij de (koude) inkomende lucht wordt verwarmd met de warmte van afgevoerde lucht. De woningen in deelplan I van Proeftuin Erasmusveld zijn voorzien van een modern systeem voor Warmte Koude opslag (WKO). Hiermee wordt energie – in de vorm van warmte of juist koude- opgeslagen in de bodem. In de zomer gebruikt het systeem het koele grondwater om het gebouw en de woningen te koelen. In de winter wordt juist opgeslagen warm water uit de bodem gehaald om het gebouw en de woningen mee te verwarmen.

Wel comfort!
Een onderdeel van het WKO systeem is een warmtepomp. Met deze pomp kan elke ruimte worden verwarmd en gekoeld. Ook zorgt de warmtepomp voor het warme (tap)water in elk huis. De warmtepomp zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een betere warmteverdeling, en aangename koeling in de zomer. Alle woningen hebben vloerverwarming. Hierdoor zijn er geen radiatoren aanwezig. Door vloerverwarming en –koeling wordt de lucht beter door de woning verspreid. Het is een laag temperatuur-systeem, wat zorgt voor minder energieverbruik dan bij het gebruik van radiotoren.

Niet-fossiele brandstoffen
In de derde plaats zorgen we ervoor dat de energie die benodigd is zoveel mogelijk afkomstig is van niet-fossiele bronnen. De hele wijk is gasloos. Een groot deel van de energie is afkomstig van lokaal opgewekte zonne-energie, die via de zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt verkregen. Op de platte daken van het woongebouw komen zonnepanelen, die energie opwekken. In fase I van Proeftuin Erasmusveld gaat het om ongeveer 1.000 m2 zonnepanelen. Daarmee zou deze groene bron van stroom in ongeveer 50% van de energiebehoefte van de 110 woningen moeten kunnen voorzien. Wonen in Proeftuin Erasmusveld betekent wonen met een veel lagere CO2-footprint en dus ook een veel lagere energierekening!

Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen marco.broekmanLINT landscape architecture and Workshop Architectenvan Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer.

Binnen dit project en vele andere projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines. Klik hier indien u meer wenst te lezen over de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC.

 

Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld