Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen.

KVMC draagt bij aan winnende tender “De Driemaster” te Leiderdorp. Na een korte, maar intensive selectieperiode heeft ontwikkelend aannemer Ballast Nedam de meervoudige onderhands aanbesteding van “De Driemaster” gewonnen. In de tenderfase, maar ook in het vervolg van het project, adviseerden Ingenieursbureau KVMC integraal op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid.

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen. De Driemasterlocatie, die is ingesloten tussen de Engelendaal, de Lijnbaan en de Wilddreef in de gemeente Leiderdorp, ligt op het terrein van de oude steenfabriek. Het team dat bestaat uit Ballast Nedam, INBO Architecten, Ingenieursbureau KVMC en TWP (constructie) hebben in korte tijd een prachtig en haalbaar ontwerp gerealiseerd.

Gedurende de ontwerpperiode zijn er verschillende varianten opgezet om zo de meest duurzame oplossing te realiseren die past bij het beschikbare budget en het programma van eisen van de verschillende opdrachtgevers. De woongebouwen De Jonker en De Ridder worden aangesloten op stadswarmte en zijn daarmee gasloos. Uiteindelijk bleek door slim isoleren, glasoriëntatie en glas eigenschappen de benodigde EPC-score te worden gehaald. Met dank aan deze integrale aanpak is een EPC-score van 0,24 behaald. Met weinig technologie konden zo de maximale punten behaald worden voor dit cruciale onderdeel.

Met andere woorden: Meer bouwen met minder techniek!

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

BREEAM Very good voor nieuw Hoofdkantoor Dow Chemicals

Dow Chemicals bouwt in Terneuzen het nieuwe hoofdkantoor van de Benelux. In 2015 heeft Dow de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 gepresenteerd. Deze doelstellingen hebben niet enkel invloed op de chemie, maar ook op de omgeving, werknemers en blauwdruk.

Het is een logisch dat het nieuwe hoofdkantoor binnen de duurzaamheidsambitie past. Zodoende is er gekozen om het gebouw BREEAM te certificeren. Momenteel is er slechts één gebouw met een BREEAM Nieuwbouw en Renovatie certificaat in Zeeland. Dow Chemicals zal het tweede zijn van deze provincie en de eerste van Zeeuws-Vlaanderen. KVMC is hierbij betrokken, zowel als commissioningsmanager (Man 1 Prestatieborging) als BREEAM Expert.

KVMC als integraal adviseur

Begin 2016 is ingenieursbureau KVMC geselecteerd als integraal adviseur voor het ambitieuze nieuwbouwproject. Door de adviezen op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid integraal bij KVMC in opdracht te geven, is er een aanzienlijke efficiëntieslag genomen. Hierdoor zijn we gezamenlijk met de andere ontwerpende partijen instaat gebleken om binnen de korte planning een ontwerp te realiseren die perfect paste binnen de duurzaamheidsambities, het PvE en het budget van de opdrachtgever.

Het hoofdkantoor

In dit nieuwe gebouw op het nieuwe Maintenance Value Park in Terneuzen (Hoek) worden bijna duizend werkplekken gerealiseerd in kantoortuinen. Het gebouw heeft een open structuur, groot atrium, sportfaciliteiten en een bedrijfsrestaurant. Werknemers worden gepromoot om op de fiets naar het werk te gaan door de aanwezigheid van de ruime fietsenstalling en de mogelijkheid om te douchen.

BREEAM Very Good

Het hoofdkantoor van Dow is ontworpen door Group A Architects en gebouwd door Cordeel. Met een score van > 55% is het de ambitie om het gebouw BREEAM Very Good te certificeren. Dit betekent dat er bij het ontwerp en de bouw van dit project veel aandacht is besteed aan duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Gezondheid en energie

Het binnenklimaat is van belang voor de medewerkers. De gevels zijn dusdanig ontworpen dat er een hoog daglichtfactor is en alle werkplekken vrij zicht hebben naar buiten of naar het beneden gelegen atrium. De toepassing van Ledverlichting en de (binnen) zonwering zorgen ervoor dat de gebruikers zelf het gewenste licht kunnen bepalen.

De vraag gestuurde en gezoneerde ventilatie speelt mee in de flexibiliteit van het gebouw. In combinatie met de lucht-water-warmtepompen wordt het gebouw op duurzame wijze van warmte en koeling voorzien. Aangevuld met PV-panelen wordt er ruimschoots voldaan aan de energie-eisen. Hiermee draagt de score van gezondheid en energie voor een groot deel mee aan de eindscore.

Afval

Door bewust om te gaan met afval in zowel het gebouw als op de bouwplaats, is er de doelstelling om een extra innovatiepunt te behalen voor afvalmanagement (WST-3a).

Expert en Commissionings werkzaamheden

KVMC is betrokken als BREEAM Expert. Wij begeleiden het certificeringsproces en controleren de aangeleverde bewijslast ten behoeve van het certificaat. Daarnaast worden de installaties na oplevering het eerste jaar gecontroleerd door de commissioningsmanager vanuit KVMC. Wij controleren of de installaties naar behoren werken om de gebruiker van het gewenste comfort, waarop het gebouw ontworpen is, te voorzien.

BREEAM Very good voor nieuw Hoofdkantoor Dow Chemicals
BREEAM Very good voor nieuw Hoofdkantoor Dow Chemicals

GPR: van ambitieuze naar realistische doelen!

De vraag naar duurzame gebouwen wordt steeds groter. Niet alleen energiezuinige gebouwen, maar ook gezonde, flexibele en toekomstbestendige gebouwen met gebruik van milieuvriendelijke materialen worden steeds meer gevraagd.

Gemeenten, woningcorporaties en afnemers van woningen gebruiken veelal GPR Gebouw als instrument om de duurzaamheid meetbaar te maken met de waardering in het GPR gebouw certificaat.

Sinds 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om een GPR Gebouw certificaat te krijgen. Een GPR Expert of assessor accordeert de berekening en het gebouw bij vergunning of oplevering. W/E adviseurs geven het certificaat af. Een GPR Gebouw certificaat is een meerwaarde voor het gebouw, maar vergt ook een extra inspanning. Ingenieursbureau KVMC helpt u daarbij.

Van ambitieuze naar realistische doelen!

Om te komen tot een GPR Gebouw certificaat begint het ontwerptraject bij het maken van een realistische GPR Gebouw berekening. Onze GPR expert kan tijdens deze fase aangeven welke maatregelen het ontwerp beïnvloeden en invloed hebben op de materiaalkeuze, het proces of de kosten. Zo kunnen gerichte keuzes gemaakt worden en de duurzaamheidsambities goed in het ontwerp geïntegreerd worden.

Samenwerken met het hele ontwerpteam

Onze GPR expert blijft het gehele ontwerpproces betrokken om te monitoren dat de afgesproken maatregelen meegenomen worden. Ook houdt de expert nieuwe kansen en risico’s in de gaten, zodat u hierop kunt anticiperen.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning kan eventueel al een vergunningscertificaat aangevraagd worden. Hiervoor accordeert onze GPR Gebouw Expert de berekening aan de hand van de complete vergunningsstukken en stelt een rapportage op als onderbouwing.

Wij kunnen u volledig ontzorgen

Voor een oplevercertificaat moet er bewijsmateriaal aangeleverd worden om aan te tonen dat maatregelen daadwerkelijk toegepast zijn in het gebouw. Bij het toepassen van categorie 1 data bij het thema Milieu, zoals Mosa tegels, is bijvoorbeeld een afleverbon van het product voldoende bewijslast. KVMC helpt u bij het maken van dit dossier met bewijslast voor uw project. U ontvangt een lijst met daarin de afgesproken maatregelen en wat u hiervoor als bewijsmateriaal dient aan te leveren.

Van ontwerp naar certificaat

Onze GPR Gebouw Expert beoordeelt de bewijslast en schrijft het benodigde rapport. Er wordt bij ieder oplevercertificaat een inspectie gehouden waarbij de visuele maatregelen in het gebouw worden gecontroleerd. Met een geaccordeerde berekening wordt het GPR Gebouw Certificaat aangevraagd bij W/E adviseurs. U ontvangt hierna het oplevercertificaat. Gebouwen met een GPR Certificaat worden altijd gepubliceerd op de openbare GPR projecten website.

Ambities realiseren

KVMC helpt u niet alleen bij het formuleren van uw ambities, maar vooral in het realiseren ervan. Onze ervaren GPR Gebouw Experts en adviseurs zetten uw wensen en ideeën om in integrale ontwerpoplossingen en praktische maatregelen.

Neem contact op met een van onze GPR Experts.

GPR: van ambitieuze naar realistische doelen!

Integrale advisering door KVMC

Ruim 20 jaar geleden is ingenieursbureau KVMC gestart als installatieadviseur, de jaren daarna zijn disciplines zoals bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid toegevoegd aan het dienstenpakket van het ingenieursbureau.

Binnen vele projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC-collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines.

We zorgen ervoor dat de installaties zo worden ontworpen en voorgeschreven dat deze in het door ons opgestelde duurzame energieconcept past. Tevens zorgen wij ervoor dat het gebouw brand-en vluchtveilig is, met de bijbehorende brandveiligheidsinstallaties als onderdeel van het totale installatieconcept.

Bij het akoestisch advies wordt er geadviseerd over ruimteakoestiek, de gevel-en de interne geluidwering en wordt overlast ten gevolge van installatiegeluid voorkomen. Wat betreft de bouwregelgeving wordt getoetst en geadviseerd over de veiligheid en bruikbaarheid van het gebouw, zoals beschreven in het Bouwbesluit 2012.

Al deze disciplines ‘raken’ elkaar. Een goede ‘integrale’ afstemming is dus vereist voordat ons advies de deur uitgaat. Dit scheelt onze opdrachtgever erg veel afstemmingsoverleg en beperkt de kans op faalkosten op dit gebied aanzienlijk.

KVMC, uw adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Voldoet u per 1 januari 2018 aan de MPG-grenswaarde?

Voldoet u per 1 januari 2018 aan de MPG-grenswaarde?

 

De Milieuprestatiegebouw berekening wordt per 1 januari 2018 gehandhaafd met een grenswaarde van €1 (MKI) per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar. De verwachting is dat de grenswaarde voor MPG de komende jaren steeds strenger wordt. Wat betekent dat voor aannemers en producenten van bouwmaterialen? De ontwikkelaar, aannemer of architect krijgt immers alleen een omgevingsvergunning voor een nieuwe woning of kantoorgebouw als de MPG berekening is gemaakt en het resultaat onder deze MKI-grenswaarde ligt.

MPG = Milieu Prestatie Gebouw
MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouw en is een berekening waarmee de milieubelasting van het gebouw wordt bepaald. Dit zijn de (fictieve) kosten die gemaakt zouden moeten worden om de schade aan het milieu die ontstaat door materiaalgebruik weer ongedaan te maken. De milieubelasting wordt uitgedrukt in euro’s per vierkante meter bruto vloeroppervlak per jaar

De MPG is al 5 jaar verplicht
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is een milieuprestatieberekening al verplicht vanaf 2013. Er is toen echter geen harde prestatie-eis gesteld waardoor de MPG vaak niet werd ingediend; ook lieten veel overheden de naleving achterwege bij het toetsen van de vergunningen. Met de invoering van de grenswaarde kan de MPG nu eindelijk getoetst worden waardoor het indienen én controleren zinvol wordt.

Optimaliseer het ontwerp
In elke fase van het ontwerpproces zijn slimme keuzes te maken om de milieubelasting van een gebouw te verlagen. Denk hierbij aan compact bouwen (oppervlakte thermische schil t.o.v. bvo minimaliseren), minimaliseren van materiaalgebruik (slanke constructies), het gebruik van producten/materialen met een lage milieubelasting of hergebruik van producten/materialen.

Voor aanvullende informatie, een offerte of advies over een Milieuprestatie berekening MPG Berekening kunt u contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

 

Weizigt Natuur en Milieu Centrum