Meer daglicht maakt de dag licht

Op de plek van de voormalige sportvelden aan de Schapenatjesduin te Kijkduin, beoogt de woningcorporatie Arcade de realisatie van twee identieke woongebouwen, ontworpen door Moke Architecten. In elk gebouw komen 35 appartementen, verdeeld over vijf woonlagen. Onder het gebouw zijn parkeergarages en bergingen gesitueerd. In opdracht van ontwikkelend aannemer Van Wijnen is KVMC gevraagd om integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid voor de ontwikkeling van deze twee woongebouwen

Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines. Ook voor dit project hebben wij gebruik gemaakt van het Builder-gebouwmodel, om de benodigde bouwfysische en brandveiligheidsberekeningen te maken. Bijvoorbeeld het berekenen van de equivalente daglichttoetreding in de verblijfsruimtes.

In het Bouwbesluit 2012 worden in het kader van de gezondheid van bewoners eisen gesteld aan voldoende daglichttoetreding in verblijfsgebieden en verblijfsruimtes. Middels het 3D-gebouwmodel en de achterliggende rekenmethodiek conform NEN2057 wordt er een equivalent daglichtoppervlakte berekend voor alle benodigde ruimtes in het gebouw en worden deze getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. Resultaten worden verwerkt in een visueel comfort rapportage, ten behoeve van de indiening voor de omgevingsvergunning.

Vereist uw project ook daglichttoetsing voor de aanvraag van de omgevingsvergunning? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt

Zorgappartementen van de Ambachtschool te Roosendaal opgeleverd

De Ambachtsschool is een bijzonder herontwikkelingsproject van Stenic Holding BV en BVR Groep BV, waarbij de oorspronkelijke RK Nijverheidsschool St. Joseph aan de Laan van Henegouwen wordt getransformeerd tot eigentijds combinatiegebouw van koopwoningen en zorgwoningen.

‘Huize Roosdael’
De 26 luxe zorgappartementen van De Ambachtsschool, ook wel ‘Huize Roosdael’ genoemd, zijn begin februari 2019 opgeleverd. Het betreft het oostelijke deel van de voormalige LTS, het Da Vinci College. Het westelijke deel bestaat uit een combinatie van verschillende type verkoopwoningen waarvan de laatste woning onder optie is! De afwerking van deze overige 24 verkoopwoningen van de eerste fase is in volle gang.

Integraal advies
KVMC verzorgde tijdens de ontwerpfase integrale advisering op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Stijl Architectuur BV BNA is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp en de realisatie is/wordt gedaan door BVR Groep BV.

Voor meer informatie ten aanzien van dit project verwijzen wij u naar onderstaande website.

https://ambachtsschool-roosendaal.nl/

 

Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal

Proeftuin Erasmusveld, de duurzame wijk van morgen!

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere en duurzame wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden, de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen.

Begin 2017 heeft ingenieursbureau KVMC middels een korte, intensieve selectie fase de opdracht verworven om het ontwerpteam integraal te adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Energieleverende wijk
Proeftuin Erasmusveld wordt een energiezuinige wijk met energiezuinige woningen. Per saldo is het gebied energieneutraal; dat betekent dat er minstens zoveel energie wordt gewonnen als er wordt verbruikt. In de wijk wordt energiegebruik geminimaliseerd en de energie die gebruikt wordt is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Minder energie
Hoe doen we dat? In de eerste plaats door de energiebehoefte te verkleinen. Dat begint bij de oriëntatie van de gebouwen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de zon. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht en zonwarmte, waardoor minder verwarming of elektrische verlichting nodig is. Ook leveren zonnepanelen dan een hoger rendement. Een ander voorbeeld zijn de natuurlijk geventileerde parkeergarages, die heel veel minder energie verbruiken dan mechanische geventileerde garages.

Geen radiatoren
In de tweede plaats gaan we heel zuinig om met de energie die wél gebruikt wordt. Alle gebouwen hebben een heel hoge isolatiewaarde, zodat er maar weinig energie verloren gaat. Ook hebben de gebouwen een mechanische luchttoevoer, waarbij de (koude) inkomende lucht wordt verwarmd met de warmte van afgevoerde lucht. De woningen in deelplan I van Proeftuin Erasmusveld zijn voorzien van een modern systeem voor Warmte Koude opslag (WKO). Hiermee wordt energie – in de vorm van warmte of juist koude- opgeslagen in de bodem. In de zomer gebruikt het systeem het koele grondwater om het gebouw en de woningen te koelen. In de winter wordt juist opgeslagen warm water uit de bodem gehaald om het gebouw en de woningen mee te verwarmen.

Wel comfort!
Een onderdeel van het WKO systeem is een warmtepomp. Met deze pomp kan elke ruimte worden verwarmd en gekoeld. Ook zorgt de warmtepomp voor het warme (tap)water in elk huis. De warmtepomp zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een betere warmteverdeling, en aangename koeling in de zomer. Alle woningen hebben vloerverwarming. Hierdoor zijn er geen radiatoren aanwezig. Door vloerverwarming en –koeling wordt de lucht beter door de woning verspreid. Het is een laag temperatuur-systeem, wat zorgt voor minder energieverbruik dan bij het gebruik van radiotoren.

Niet-fossiele brandstoffen
In de derde plaats zorgen we ervoor dat de energie die benodigd is zoveel mogelijk afkomstig is van niet-fossiele bronnen. De hele wijk is gasloos. Een groot deel van de energie is afkomstig van lokaal opgewekte zonne-energie, die via de zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt verkregen. Op de platte daken van het woongebouw komen zonnepanelen, die energie opwekken. In fase I van Proeftuin Erasmusveld gaat het om ongeveer 1.000 m2 zonnepanelen. Daarmee zou deze groene bron van stroom in ongeveer 50% van de energiebehoefte van de 110 woningen moeten kunnen voorzien. Wonen in Proeftuin Erasmusveld betekent wonen met een veel lagere CO2-footprint en dus ook een veel lagere energierekening!

Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen marco.broekmanLINT landscape architecture and Workshop Architectenvan Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer.

Binnen dit project en vele andere projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines. Klik hier indien u meer wenst te lezen over de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC.

 

Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen.

KVMC draagt bij aan winnende tender “De Driemaster” te Leiderdorp. Na een korte, maar intensive selectieperiode heeft ontwikkelend aannemer Ballast Nedam de meervoudige onderhands aanbesteding van “De Driemaster” gewonnen. In de tenderfase, maar ook in het vervolg van het project, adviseerden Ingenieursbureau KVMC integraal op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid.

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen. De Driemasterlocatie, die is ingesloten tussen de Engelendaal, de Lijnbaan en de Wilddreef in de gemeente Leiderdorp, ligt op het terrein van de oude steenfabriek. Het team dat bestaat uit Ballast Nedam, INBO Architecten, Ingenieursbureau KVMC en TWP (constructie) hebben in korte tijd een prachtig en haalbaar ontwerp gerealiseerd.

Gedurende de ontwerpperiode zijn er verschillende varianten opgezet om zo de meest duurzame oplossing te realiseren die past bij het beschikbare budget en het programma van eisen van de verschillende opdrachtgevers. De woongebouwen De Jonker en De Ridder worden aangesloten op stadswarmte en zijn daarmee gasloos. Uiteindelijk bleek door slim isoleren, glasoriëntatie en glas eigenschappen de benodigde EPC-score te worden gehaald. Met dank aan deze integrale aanpak is een EPC-score van 0,24 behaald. Met weinig technologie konden zo de maximale punten behaald worden voor dit cruciale onderdeel.

Met andere woorden: Meer bouwen met minder techniek!

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

Startbouw afvalbrengstation te Papendrecht

De huidige gemeentewerf en milieustraat in de gemeente Papendrecht zijn aan vervanging toe.

 

Om te voldoen aan de huidige eisen en aan de duurzaamheidsambitie ontwikkelt de gemeente op het terrein van de huidige milieustraat en het naastgelegen opslagterrein, nieuwbouw voor een gemeentewerf en een afvalbrengstation (ABS). Op de locatie van de oude gemeentewerf wordt onderzocht of het mogelijk is om een brandweerkazerne te realiseren.

Medio 2018 is ingenieursbureau KVMC, samen met de andere projectpartners, gestart met het integrale ontwerp van het nieuw te realiseren afvalbrengstation te Papendrecht. Het ontwerp is inmiddels definitief en de werkzaamheden zijn de afgelopen periode gegund!

In december 2018 wordt gestart met de uitvoering van het afvalbrengstation. Met de nieuwbouw van de gemeentewerf wordt in het voorjaar van 2019 gestart. Oplevering staat gepland voor begin 2020.

Het projectmanagement wordt gevoerd door Stevens van Dijck, Mies Architectuur is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp. KVMC is integraal adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid.

KVMC, uw adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

 

Gemeentewerf Papendrecht - Mies Architectuur
Gemeentewerf Papendrecht - Mies Architectuur
Gemeentewerf Papendrecht - Mies Architectuur